Kreds 1, 2019

Forårstræf

30. maj – 2. juni 2019

Dokkedal Camping, Kystvej 118, 9280 Storvorde


Program:


Onsdag d 29. maj           

Ankomst.


Torsdag d 30. maj

Kl. 10.30 Standerhejsning


Fredag d 31. maj

Kl. 13.00 Er der en tur til lille Vildmose.

Steen Markussen kommer og henter os på campingpladsen i sin hestevogn, og kører os til en fantastisk oplevelse i Vildmosen.

Vi holder en pause på turen hvor vi kan indtage vores medbragte kaffe og kage, eller hvad man tager med på turen.

Vi bliver leveret på campingpladsen efter turen.

Turen koster 50 kr. pr. pers. (uanset antal)


Der er fællesspisning fredag aften.


Lørdag d 1. juni

Kl. 14.00 Er der stigegolf for dem der har lyst. Et spil alle i alle aldre kan deltage i.


Søndag d 2. juni

Kl. 10.30 Standerstrygning


Tak for denne gang.


Tilmelding senest d. 23. maj 2019 til:

Anders O. Sørensen, Tlf. 61 67 72 86 eller Email: kreds1@dkcampingclub.dk
Deltagere:

Lene og Anders

Jette og Erik

Kirsten og Erling

Ketty og Frank

Anni og Max

Mona og Gerner

Anette

Kirsten og John

Maren og Carl


____________________

Kreds 1, Nord- og Midtjylland

Arrangementer 2019


Kredsmøde

7. september – 8. september 2019

Skive Fjord Camping, Marienlyst Strand 15, 7800 SkiveProgram:


Lørdag d 7. september

Kl. 10.30 Standerhejsning


Kredsmødet afholdes umiddelbar efter standerhejsningen.


Dagsordenen ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af referat
 5. Kredsens beretning
 6. Kredsens regnskab
 7.  Indkomne forslag
 8. Valg
  • På valg Anders O. Sørensen
  •  Valg af suppleant  
 9. Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på kredsmødet, skal indsendes til formanden senest fire uger før mødet.


Kl. 18.00 Fællesspisning


Søndag d 8. september

Kl. 10.30 Standerstrygning


Sidste tilmelding senest d. 30. august 2019 til:

Anders O. Sørensen, Tlf. 61 67 72 86 eller Email: kreds1@dkcampingclub.dk


Deltagere:

Lene og Anders

Kirsten og Erling

Jette og Erik

Anni og Max

Kirsten og John

Ketty og Frank

Annette og Maren og Carl