Kreds 3, 2019

Kreds 3,

Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Arrangementer 2019


Program:

Fredag, den 20. september 2019 – Ankomst

Kl. 19.30 Fælles kaffe – som man selv medbringer            


Lørdag, den 21. september 2019

Kl. 09.30 Standerhejsning


Kl. 10.00 Kredsmøde


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af referat

5. Kredsens beretning

6. Kredsens regnskab

7.  Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest 2. september 2019

8. Valg af:

    Kasserer Jean Delin – modtager genvalg

    Bestyrelsesmedlem Gerner Christensen – modtager genvalg

    Bestyrelsessuppleant Bent Serup – modtager genvalg 

    Følgende er ikke på valg:

    Formand Poul Delin 

    Bestyrelsesmedlem Aase Andersen


9. EventueltKl. 18.00  – Fælles spisning


Søndag, den 22. september 2019

Kl. 10.00 Standerstrygning


Tilmelding til Poul Delin på Kreds3@dkcampingclub.dk senest den 1. september 2019Deltagere:

Jean og Poul

Mona og Gerner

Aase og Benny

Annie og Max

Kirsten og John

Carsten og Mette

Jette og Aksel

Kredsmøde træf

d. 20 - 22. september 2019

Sorø  Sø Camping, Udbyhøjvej 10, 4180 Sorø


Kredsmøde afholdes Lørdag d. 21. september 2019